O nás

 

Kdo jsme?

    Dětský tábornický klub POUTNÍCI Praha je organizační jednotkou sdružení České tábornické unie, jež je nestátní neziskovou organizací sdružující zájemce o pobyt v přírodě. Více se dozvíte na www.tabornici.cz. Naši členové jsou nejen z Prahy, ale i ze Středočeského kraje i dále za jeho hranicemi.

    Při naší celoroční činnosti nabízíme svým členům možnost docházet na pravidelné týdenní schůzky, účast na jednodenních a vícedenních výpravách a letních i zimních táborech.

    Vznik klubu sahá do roku 1992 a dodnes v něm působí někteří z původních členů na pozici vedoucích a instruktorů, kteří své zkušenosti předávají svým mladším kolegům z týmu.

Vedení klubu tak zajišťuje úspěšnou a atraktivní činnost, která má naplnit volný čas dětí a mládeže a přitom zajistit vzdělávání v oblasti poznávání přírody.

Díky dlouholetým zkušenostem se nám daří udržet maximální bezpečnost při realizaci programu a zachovat pravidla morálky a zásad spolupráce v kolektivu. Naši pracovníci s dětmi a mládeží je průběžně vzdělávají a zvyšují tak své kompetence.

NEJSME SKAUTI ALE WOODCRAFTEŘI!

    Často jsou všechny dětské tábornické oddíly a kluby nazývány a považovány za skautské. Je to pravděpodobně proto, že skauting má dlouholetou tradici a věhlas a to i ve světě.

Počátkem 20. století se do Evropy rozšířilo hnutí Woodcraft, čili Lesní moudrost. V Čechách se volně přeloženo tábornictví stalo fenoménem, který zasáhl lidi všech věkových kategorií toužících po romantice a dobrodružství.

Znalost pobytu v přírodě s minimálním množstvím civilizačních prostředků využili kanadští vojáci k výcviku speciálních jednotek zvaných Scauti. V roce 1908 začaly po jejich vzoru vznikat dětské skautské oddíly, které se do Čech rozšířily po roce 1912 pod názvem Junák.

ROZDÍL MEZI TÁBORNICTVÍM a SKAUTINGEM

Tábornictví

  • vede dětské a mládežnické oddíly k poznávání přírody formou zážitkové pedagogiky, romantiky a dobrodružství.

Skauting 

  • vede děti a mládež k pobytu v přírodě
  • výchovný systém apeluje na čest, disciplínu a je silně ovlivněn militaristickými prvky (nástupy, kroje, hlášení atd.)

Setkali jsme se ale sami  již z několika oddíly, které navzory tomu, že se nazývají skautskými, mají úplně jinou činnost nebo tak striktně nedodržují zásady skautingu.

 

 Naše činnost

Oproti většině dětských klubů a oddílů, jejichž hlavním cílem je vyplnit volný čas dětí a mládeže hrou, výtvarnou činností, sportem a výlety, je náš tábornický dětský klub vyjímečný tím, že má ve své činnosti na prvních místech zakotveno vzdělávání dětí a mládeže. Na schůzkách, výpravách i táborech vždy nenásilnou formou získávají nové vědomosti a dovednosti z mnoha oborů. Jsme tu pro děti a mládež mající touhu získávat a osvojovat si teoretické znalosti a praktické dovednosti nutné a užitečné při pobytu v přírodě. 

Nabízíme romantiku a dobrodružství formou těchto činností:

  •  táboření a výukové pobyty v přírodě po vzoru těch nejzkušenějších (polárníků, horolezců, zálesáků, trempů) a to s minimem civilizačních prostředků
  • přednášky a praktické ukázky z oborů meteorologie, astronomie, dendrologie, ekologie ad.
  • praktická výuka rozdělávání ohně, bivakování, stavba týpí, první pomoc, střelba z luku, lasování, výuka uzlů, základy fotografování, výuka hry na kytaru, základy zpěvu, výuka country tanců ad.
  • překonávání přírodních překážek pomocí horolezecké techniky

 

Naše cíle

Chceme být organizací, která je schopná:

  • zajišťovat co nejširší nabídku činností v oblasti poznávání přírody a výchovy nových pracovníků pro práci s dětmi a mládeží a to v co možná nejtěsnějším kontaktu s přírodou s nádechem romantiky a dobrodružství
  • vést děti a mládež ke kolektivnímu způsobu života

 

Jaký celospolečenský problém pomáháme řešit:

Lidé v dnešní době přírodu spíše využívají. My se snažíme všemi formami naučit děti a mládež přírodu poznávat a tím ji i chránit.

 

 


Naše poslání:

„Vedeme děti a mládež k prohlubování vztahu k přírodě, k poznávání jejích zákonů a k aktivnímu získávání tábornických dovedností formou romantiky a dobrodružství v bezpečném a přátelském kolektivu“


Více naleznete ve fotogalerii.... Fotogalerie

  

 


Kontakt

D.T.K. POUTNÍCI Praha

Pomněnková 1373
Praha 10
106 00


737 485 893


PODPORUJÍ NÁS:

 


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.