Pro zájemce o členství

Přijď mezi nás, jezdi s námi do přírody, uč se tábornickým dovednostem a staň se členem kolektivu opravdových kamarádů a kamarádek.

Kontaktujte nás: Kontakt

Aktuální informace pro zájemce o členství:

Informace pro nové zájemce o  členství 

ve věku 7-13 let:

   Každý člen našeho klubu je povinen uhradit vždy na každý kalendářní rok členské a klubové příspěvky

Nově příchozí členové musí odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku.

Po zaplacení  uvedených příspěvků a odevzdání přihlášky se může člen celoročně účastnit všech akcí pořádaných naším klubem dle cílové skupiny, na níž je akce zaměřena (tzn. s ohledem na věk a míru tábornických dovednosti a znalostí).

Dále má člen právo:

- navštěvovat pravidelné týdenní klubové schůzky

- účastnit se pravidelných výprav, které se konají 1x měsíčně o víkendu

- účastnit se letního tábora v období letních prázdnin

- využívat členských slev při pobytu na základnách ČTU

- stát se členem uzavřené skupiny na facebooku

- dostávat informace e-mailem o připravovaných akcích

Roční členské příspěvky činí 80,- a jsou odváděny v plné výši ústředí oblasti Praha České tábornické unie.

Roční klubové příspěvky činí 500,-/os a zůstávají klubu POUTNÍCI a jsou jeho jediným jistým zdrojem příjmů. Pro fungování klubu jsou nepostradatelné. Díky nim můžeme pokrýt nejnutnější provozní náklady a pořizovat základní vybavení klubu.

Není možné uhradit jen jeden z uvedených příspěvků, tj. jen klubový nebo  jen členský. V takovém případě bude člen vyzván k doplacení zbývající částky. A pokud tak do 14 dnů neučiní, bude mu vrácena již uhrazená neúplná částka zpět bez vzniku členství. Děkujeme za pochopení.

Příspěvky v celkové výši 580,- je nutné uhradit:

a) hotově k rukám hospodáře klubu L. Hovorkové či oddílového vedoucího na schůzce nebo

b) na účet  klubu č.ú. 166 187 450 / 0300, do příkazu k úhradě, prosíme, uveďte jako variabilní symbol rodné číslo člena, do poznámky jeho jméno a příjmení.

U platby převodem nutno počítat 1-2 dny, než bude částka připsána na náš účet.

Pokud člen bude pokračovat v členství v roce následujícím, již je povinnen uhradit plnou částku příspěvků na celý další rok, tj. 580,- Kč, k čemuž bude dostatečně dopředu vyzván.

Pravidelné týdenní schůzky pro děti ve věku 7-12 let se konají vždy ve středu od 16.00 – 17.30 h v budově ZŠ Švehlova 2900/12, Praha 10 – Zahradní město v I. patře.                                                                                                                                                                                                                   Pravidelné schůzky pro starší děti a mládež ve věku 13-18 let se konají zpravidla 1x za 14 dní v pátek od 16.00-18.00 h v klubovně klubu v sídle ústředí České tábornické unie, Kazašská 1426/6, Praha 10 - Vršovice.    

 Těšíme se na Vás

D.T.K. POUTNÍCI Praha                                     

Podmínky pro členství v roce 2016:

  • vyplnění členské přihlášky se všemi údaji prihlaskaCTU.xls (19 kB)   
  • zaplacení členského a klubového příspěvku

         a) 80,- nevýdělečně činní (bez ohledu na věk – tedy např. děti, studující, nezaměstnaní, důchodci)

         b) 150,- výdělečně činní

  • zaplacení klubového příspěvku 500,-/osobu
  • platba nejpozději do 23. března 2017 hotově nebo na účet klubu
  • pozdější platby jsou možné jen za nové členy, kteří vstoupili do ČTU po 31. 3. 2017
  • Platbu lze uskutečnit hotově k rukám hospodáře klubu Lucie Hovorkové nebo převodem na účet
  • Příspěvek za nového člena bez dodané přihlášky nemůže být přijat, protože členství se dokládá přihláškou
  • U platby na účet pro snadnou identifikaci člena, za kterého platíte, použijte jako variabilní symbol datum a rok narození bez teček.

 

Číslo našeho bankovního účtu u Poštovní spořitelny:

166 187 450/0300

 

 

 

 


AKTUALITY

 


Kontakt

D.T.K. POUTNÍCI Praha

Pomněnková 1373
Praha 10
106 00


737 485 893


PODPORUJÍ NÁS:

 


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.