Pro zájemce o členství

Přijď mezi nás, jezdi s námi do přírody, uč se tábornickým dovednostem a staň se členem kolektivu opravdových kamarádů a kamarádek.

Kontaktujte nás: Kontakt

Aktuální informace pro zájemce o členství:

Informace pro nové zájemce o  členství 

ve věku 7-14 let:

   Informace o platbách ročních příspěvků v roce 2018

 

   Každý člen našeho klubu je povinen uhradit vždy na každý kalendářní rok členské a klubové příspěvky. Nově příchozí členové musí odevzdat vyplněnou a podepsanou přihlášku.

Po zaplacení  uvedených příspěvků a odevzdání přihlášky se může člen celoročně účastnit všech akcí pořádaných naším klubem dle cílové skupiny, na níž je akce zaměřena (tzn. s ohledem na věk a míru tábornických dovednosti a znalostí).

 

Člen má právo:

- účastnit se pravidelných týdenních schůzek, pravidelných výprav, letních a zimních táborů

- od 15 let se účastnit vzdělávacích akcí pořádaných ČTU

- od 15 let při delegování oblasti Praha volit orgány vedení ČTU na celostátním Sněmu ČTU

- využívat členských slev při pobytu na základnách ČTU

- mít přístup k uzavřené skupině na sociální síti facebook

- dostávat informace e-mailem o připravovaných akcích

- od 15 let věku se ucházet při dosažení potřebných kompetencí o dobrovolnickou práci v pozici praktikanta

- od 18 let věku se ucházet o dobrovolnickou práci v pozici vedoucího

 

Člen má povinnost:

- mít uhrazené členské a klubové příspěvky v plné předepsané výši

- mít podanou řádně vyplněnou přihlášku (pouze u nových členů)

- přihlašovat se předepsaným způsobem dle pokynů příslušné akce

- v případě, že je člen přihlášen na akci a zjistí, že se nebude moci zúčastnit, informovat vedení nebo organizátora příslušné akce o změně

- jednat v souladu s poslání tábornického klubu POUTNÍCI Praha

- dodržovat pravidla v souladu se stanovami ČTU

- ctít a posilovat svým jednáním správné morální zásady mezi členy klubu i mimo něj

 

Roční členské příspěvky činí 120,-/200,-/os a jsou naším klubem v plné výši odváděny ústředí oblasti Praha České tábornické unie

 

Roční klubové příspěvky činí 500,-/os a zůstávají klubu POUTNÍCI jako jeho jediný jistý zdroj příjmů. Pro fungování klubu jsou nepostradatelné. Díky nim můžeme pokrýt nejnutnější provozní náklady a pořizovat základní vybavení klubu.

 

 Roční příspěvky dle kategorie celkem činí:

  • 500,- + 120,- Kč nevýdělečně činní (bez ohledu na věk – tedy např. děti, studující, nezaměstnaní, důchodci),
  • 500,- + 200,- Kč výdělečně činní

Není možné uhradit jen jeden z uvedených příspěvků, tj. jen klubový nebo  jen členský. V takovém případě bude člen vyzván k doplacení zbývající částky. A pokud tak do 14 dnů neučiní, bude mu vrácena již uhrazená neúplná částka zpět bez vzniku členství a na členství nevzniká nárok. Děkujeme za pochopení.

 

Dále upozorňujeme, že s administrativních a finančních důvodů je od roku 2016 účast na letním dětském táboře pořádaném naším klubem podmíněna členstvím v ČTU!!!

Děkujeme za pochopení.

 

Příspěvky v celkové výši 620,-/700,- je nutné uhradit (současně s odevzdáním vyplněné přihlášky v případě nových členů) nejpozději pondělí do 26. března 2018:

 

a) hotově k rukám hospodáře klubu L. Hovorkové či oddílového vedoucího na schůzce nebo

b) na účet  klubu č.ú. 166 187 450 / 0300, do příkazu k úhradě, prosíme, uveďte jako variabilní symbol datum narození člena, do poznámky jeho jméno a příjmení.

U platby převodem nutno počítat 1-2 dny, než bude částka připsána na náš účet.

 

Noví členové musí dodat spolu s platbou též vyplněnou přihlášku do ČTU !!!

Upozorňujeme, že pokračující členové, kteří příspěvky nezaplatí do uvedeného data, budou muset znovu vyplnit a podat přihlášku do ČTU.

 

Prosíme o včasné zaplacení výše zmíněných příspěvků, abychom splnili závazky vůči vedení ČTU i našemu klubu samotnému.


 

Číslo našeho bankovního účtu u Poštovní spořitelny:

166 187 450/0300

 

 

 

 


AKTUALITY

 


Kontakt

D.T.K. POUTNÍCI Praha

Pomněnková 1373
Praha 10
106 00


737 485 893


PODPORUJÍ NÁS:

 


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.