Informace pro dárce a sponzory

 

 Přestože si náš dětský tábornický klub D.T.K. POUTNÍCI Praha snaží získávat finanční prostředky na svou celoroční činnost a akce klubu samofinancováním, je závislý na získávání finančních zdrojů z grantů a od sponzorů a dárců.

PROČ NÁM POMÁHAT?

PŘÍNOSY SPOLEČENSKÉ ODPOVĚDNOSTI FIREM:

 • Dobrá investice do značky a zároveň možnost pomoci dobré věci
 • Tvorba zázemí pro dlouhodobé fungování firmy ve společnosti
 • Odlišení od konkurence 
 • Posílení loajality zákazníků a vlastních zaměstnanců

 CO VÁM PŘINESE SPOLUPRÁCE S NÁMI?

 • Příležitost ovlivnit stav věcí ve společnosti, zejména rozvoj vědomostí a dovedností dětí a prohloubení jejich vztahu k přírodě a tím ovlivňovat jejich další směřování v životě
 • Umožníte lidem začlenit se do společnosti a dále pozitivně ovlivňovat lidi ve svém okolí a zároveň zkvalitnit jejich pracovní i soukromý život
 • Možnost podporovat zavedenou, stále se rozvíjející a fungující organizaci s netradiční a atraktivní činností
 • Budete uvedeni ve výroční zprávě klubu a na našich webových stránkách v seznamu dárců a sponzorů.
Jakých projektů a akcí našeho sdružení se můžete stát sponzorem či dárcem?

Můžete se stát generálním partnerem naší organizační jednotky sdružení nebo se můžete stát sponzorem některého z následujících projektů nebo můžete věnovat Váš dar našemu sdružení jako celku.Darujete-li nám věcný dar nebo službu v jakékoli výši,vystavíme Vám darovací smlouvu.

Projekty, jichž se můžete stát sponzorem či dárcem:

 • letní tábor
 • tábornická škola
 • zimní tábor
Nejvíce nám schází pro naše projekty a celoroční činnost:
 • materiální vybavení a metodický materiál (tý-pí, stany, projektor, flipchart magnetická tabule, interaktivní tabule, motorová pila, luky+šípy, kontrabas, kytara, PB osvětlovací tělesa a další)
 • finanční prostředky na provozní náklady (klubovna, táborová základna, odměny lektorům apod.)
 • finanční prostředky na vzdělávání členů týmu vedoucích a získávání vyšších kompetencí v oblasti práce s dětmi a mládeží

ROZDÍL MEZI DAREM A SPONZORSKÝM PŘÍSPĚVKEM: 

 

1. DÁRCOVSTVÍ

Bezplatný převod majetku na základě darovací smlouvy, vždy bez protiplnění, zdarma

Je-li dárcem fyzická osoba/podnikatel:

 • odečet hodnoty daru ze základu pro výpočet daně, pokud celková hodnota darů v daném roce je větší než 2% základu daně nebo činí alespoň 1000 Kč, maximálně však do 10% základu daně

Je-li dárcem právnická osoba:

 • odečet hodnoty daru ze základu daně, pokud hodnota daru činí alespoň 2000 Kč, maximálně však do 5% základu daně

 

2. SPONZORSTVÍ

- příspěvek poskytnutý s cílem podporovat:

 • výrobu či prodej zboží
 • poskytování služeb
 • jiné výkony sponzora

Vždy vyžaduje protiplnění z pohledu sponzora:

 • Náklady jsou daňově uznatelné a lze je zahrnout do základu daně
 • sponzorský příspěvek snižuje základ daně v plné výši

 

Pro více informací neváhejte, prosím, kontaktovat člena vedení klubu:

Lucie Hovorková, zástupce vedoucího organizační jednotky sdružení, koordinátor Public relations, ekonom a hospodář klubu
mobil: 737 485 893
info@poutnicipraha.cz


NAŠE POSLÁNÍ

„Vedeme děti a mládež k prohlubování vztahu k přírodě, k poznávání jejích zákonů a k aktivnímu získávání tábornických dovedností formou romantiky a dobrodružství v bezpečném a přátelském kolektivu“


PODPORUJÍ NÁS:

 


Kontakt

D.T.K. POUTNÍCI Praha

Pomněnková 1373
Praha 10
106 00


737 485 893


PODPORUJÍ NÁS:

 


Štítky

Nebyly nalezeny žádné štítky.